bizmodelconnection.nl
delen in verbinding
Delen in verbinding ......

Bizmodelconnection helpt veranderingen in bedrijven binnen tijd en budget optimaal te realiseren door het verbinden van de door u gebruikte bedrijfsmodellen. Zo ontstaat een solide, wendbare en duurzame organisatie. <lees meer ...>

Daarbij wordt uitgegaan van het goede in bestaande oude en nieuwe modellen en wordt daarbinnen de grootste gemene deler gezocht. De basisgedachte bij die zoektocht is ‘modelleren vanuit menselijke optiek’. Bizmodelconnection geeft daarbij antwoord op de vragen:

  • Hoe werkt ons bewustzijn?
  • Hoe formuleren we taal?
  • Hoe werkt ons geheugen?
  • Hoe verbeteren we onszelf?

De antwoorden op die vragen leveren vier universele modellen op die gezamenlijk de basis van het kennislichaam vormen waarop Bizmodelconnection zijn dienstverlening baseert, te weten:

Het verbindingsmodel is de kern binnen het kennislichaam en biedt een bedrijfsgrammatica als één ordeningslogica om ondernemingen te ontleden en te ontwerpen. Dit onderdeel van de werkwijze heet ‘Logical Enterprise Design’ (LED). LED is een manier om op basis van gedefinieerde producten en diensten te komen tot een grondvorm van de onderneming waarop alle relevante bedrijfsmodellen kunnen worden afgebeeld.  Van ‘wat’ naar ‘hoe’. Zo ontstaat een atlas van de onderneming die door iedereen binnen die onderneming kan worden gebruikt.

 

Blijf op de hoogte!

Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!